Klingóni sú fiktívna humanoidná rasa bojovníkov v sci-fi Star Trek. Rasa vyzdvihuje česť ako najvyššiu morálnu vlasnosť. Z minulosti a počas života sa najviac hodnotí dosiahnutá sláva jednotlivca alebo jeho rodiny.

Podoba Klingóna

Medzi Klingónov patrí nadporučík Worf zo seriálu Star Trek: Nová generácia a poručík B'Elanna Torresová zo seriálu Star Trek: Voyager.

Klingóni majú mohutnú postavu, umocnenú metalickým vojenským oblečením (mimo uniformovaných členov Federácie). Majú výrazne zvrásnené vysoké čelo, tmavú pokožku, tmavé vlasy, vzbudzujú strach. Dlhé neupravené vlasy sú typické aj u mužov. Dožívajú sa 170 rokov.

Majú tri pľúcne vaky, osemkomorové srdce, dve pečene, pevnejšiu stavbu vnútorných orgánov.

Kultúra

upraviť

Pochádzajú z planéty Qo'noS, centra kultúrneho a politického života. Umenie boja, množstvo vyhratých bitiek, bojové a taktické schopnosti sú hlavným kultúrnym bohatstvom Klingóna, celej jeho spoločnosti. Preto z typického pohľadu na kultúru nie je dostatočne spoločensky uvedomelý, neprejavuje jemné city (plač, súcit a pod.). Vyznáva a dodržiava však mnohé zvyky a tradície (často hrubého rázu), medzi pokoleniami sa odovzdávajú legendy.

Politickým zoskupením je Klingónska ríša. Výkonnú moc predstavuje kancelár a Klingónska vysoká rada, ktorá sídli na Qo'noSe. Vládne patriarchizmus. Práva a spory sa riešia často konfliktným spôsobom - bojom medzi jednotlivcami, celými rodinami alebo v rámci celej ríše (trvalá hrozba občianskej vojny).

Seriály a filmy

upraviť

Klingónska rasa sa objavuje vo väčšine seriálov a filmov už od začiatku Star Treku. Epizodicky sa seriál venuje udalostiam v Klingónskej ríši, sporom, prevratom a pod. Spojená federácia planét sa snaží udržať ustavený mier s Klingónskou ríšou, zabrániť spolčeniu s Romulanským impériom a tak zmene rovnováhy síl v kvadrante.

V seriáloch, ktoré zobrazujú hlavne udalosti z Federácie, sú unifomovanými členmi hviezdnej flotily Klingóni poručík Worf a poručík B'Elanna Torresová. Uvedené vlastnosti Klingónov sa v ich charakteroch príliš neprejavujú z dôvodu kázne a hierarchie hodností v hviezdnej flotile.

Worf je vydedencom svojej rasy, bol vychovaný ľudskými rodičmi na Zemi. Neskôr sa stal členom posádky hviezdnej lode USS Enterprise ako jediný Klingón. Získal hodnosť nadporučík, stal sa šéfom ochranky. Má syna s polovičnou Klingónkou. Torresová je polovičný človek a v seriáli väčšmi inklinuje k ľudskému spôsobu života. Kariérne dosiahla v hviezdnej flotile hodnosť poručík a post šéf inžiniera na hviezdnej lodi USS Voyager.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Klingóni

Externé odkazy

upraviť