Legenda

rozlišovacia stránka

Legenda môže byť:

 • v literatúre a podobne:
  • epický útvar, ktorý čerpá z Biblie, patrí k stredovekej literatúre a najčastejšie hovorí o živote svätcov, resp. v širšom zmysle epický útvar rozprávajúci o živote posvätných osôb akéhokoľvek monoteistického náboženstva[1][2][3], pozri legenda (svätí)
  • rozširovaný výmysel, niečo, čo sa tvrdieva, ale nie je (úplne) pravda; vymyslené a/alebo glorifikujúce rozprávanie či správa (často o niečom alebo niekom známom, významnom, populárnom a často na základe domnienky)[2][4][3][5][6], pozri napr. fáma
  • zriedkavo: starodávne rozprávanie vážnejšieho charakteru (napr. povesť)[3]
 • publicisticky a hovorovo: známa osobnosť; legendárna osobnosť (prípadne udalosť či vec), t. j. osobnosť (prípadne udalosť či vec), o ktorej už existujú viaceré vymyslené či glorifikujúce rozprávania[4][5], pozri pod osobnosť
 • ako vysvetľujúci text[4][2] :
  • slovné vysvetlivky na/k obrázku, mape, diagramu a podobne, pozri napr. legenda (mapa)
  • nápis na/k obrazom, rytinám
  • text na minciach, medailách a pod., pozri legenda (sfragistika)
 • v hudbe: lyricko-epická hudobná skladba, ktorej text je založený na legende! (t. j. legende v literárnom zmysle)[5][7]
 • v policajnom žargóne: vymyslená (krycia) identita; vykonštruovaný životopis[8][5], pozri legenda (polícia)
 • v minulosti: trieda, v ktorej sa učilo čítanie[4], pozri legenda (trieda)

Referencie upraviť

 1. legenda. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 186.
 2. a b c legenda. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 294.
 3. a b c legenda. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 4. a b c d legenda. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 5. a b c d Legende. In: DWDS (prístup: 6.3.2017) dostupné online
 6. legenda. In PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník G – L. 1. slovenské vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 1064 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 794.
 7. JANÁČEK, L., VRCHLICKÝ, J. Věčné evangelium : Legenda 1240 : Legenda pro sóla, smíšený sbor a orchestr. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.
 8. FRIČOVÁ, Z. Korunní svedkovia už nebudú závislí od milosti prezidenta. www.etrend.sk 19. 6. 2003, prístup 6.3.2017 [1]

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.