Legenda (svätí)

neveršovaný epický literárny žáner

Legenda (z lat. legendum - má sa čítať) - je stredoveký epický žáner s náboženskou tematikou. Obsahovala životné príbehy svätcov so zázračnými a fantastickými prvkami a motívmi. Opisuje zväčša reálnu historickú udalosť, ktorú obohacuje o fantazíjne prvky.

  • Legenda Aurea (zlatá legenda) – latinská legenda, ktorá obsahuje celý súbor ďalších legiend
princíp novodobej literatúry – legenda o Cypriánovi a Justíne