Kniha Mormónova (iné názvy: Kniha Mormon, Kniha Mormonova) je pre prívržencov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ďalším svedectvom o Ježišovi Kristovi, ktorá spoločne s Bibliou svedčí o Jeho úlohe Spasiteľa.

Učenie vychádza zo Smithovho údajného nálezu zlatých dosiek popísaných egyptskými hieroglyfmi. So svojim spoločníkom Oliverom Cowderym Smith tieto zlaté dosky prekladal tak, že ich čítal pomocou zázračných kameňov, takže pod egyptskými hieroglyfmi videl písmo v angličtine. Jeho spoločník za závesom zapisoval to, čo mu Joseph Smith diktoval. Po skončení prekladu údajne anjel zlaté dosky odniesol do neba. Tento preklad tvorí základnú knihu mormonizmu, takzvanú knihu Mormon.

Kniha sa stala úspešnou pravdepodobne aj vďaka tomu, že Smith v nej dával čitateľom pocit dôležitosti Ameriky. Podľa knihy Mormon sú Indiáni potomkami izraelských kmeňov, Kristus sa zjavil v Amerike, staroegyptské spisy spomínajú Ameriku, všetko dôležité v histórii náboženstva sa odohralo v Amerike a podobne.

Kniha Mormon si získala podporu aj iných národov, ako sú Švajčiari, Angličania, ktorí prispeli k rastu prenasledovanej Cirkvi v 19. storočí.

vonkajšie odkazy

upraviť