Kochnáčsky potok

Kochnáčsky potok je potok v severnom výbežku Podunajskej pahorkatiny, v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Hradnianskeho potoka, meria 3,1 km a je tokom VII. rádu.

Kochnáčsky potok
Dĺžka toku 3,1 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VII.
Povodie Bebrava
Prameň Podhlinie Nitrianska pahorkatina
Ústie Hradniansky potok, Kochnáč
Hydrologické poradie 4-21-11-155
Číslo recipienta 4-21-11-1101

PrameňUpraviť

Tečie v Nitrianskej pahorkatine, v geomorfologickej časti Bánovská pahorkatina, na severoseverovýchodnom svahu Podhlinia (332,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 280 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu juhovýchodným smerom lesnatým prostredím, následne sa stáča na východ a z ľavej strany priberá prítok z oblasti Kopanice, prameniaci južne od kóty 319,2 m. Potom sa esovito stáča a k ústiu pokračuje juhovýchodným smerom. Na území obce Malá Hradná, juhovýchodne od miestnej časti Kochnáč, sa v nadmorskej výške cca 224,5 m n. m. vlieva do Hradnianskeho potoka.