Kohútov potok je potok na hornej Orave, v severnej časti okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Polhoranky, meria 4,1 km a je tokom V. rádu.

Kohútov potok
potok
Zdrojnica Oravské Beskydy
Ústie Polhoranka
Dĺžka 4,1 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-03-057
Číslo recipienta 4-21-03-10101
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Oravských Beskydách, v podcelku Babia hora[2], na západnom svahu vrchu Borsučie (1 004 m n. m.) v nadmorskej výške cca 935 m n. m. Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na západ, oblúkom sa stáča a pokračuje na juh, pričom sprava priberá krátky prítok z východného svahu Ostrého vrchu (990,1 m n. m.). Následne priberá významnejší ľavostranný prítok (1,4 km) z oblasti Jasenicke hole, stáča sa západojuhozápadným smerom a tečie po hranici medzi geomorfologickými celkami Oravské Beskydy na severe a Podbeskydská brázda na juhu. Tu postupne priberá viaceré ľavostranné prítoky: najprv krátky prítok (749,8 m n. m.) z juhovýchodného úpätia Ostrého vrchu, potom štyri prítoky zo svahov Vysokej (966,4 m n. m.) a vzápätí aj významný pravostranný prítok (2,2 km) z východného svahu Ostrého vrchu. Napokon sa stáča, vteká do Podbeskydskej brázdy, tečie severojužným smerom a v blízkosti horárne Kohútová priberá ešte ľavostranný prítok (718,5 m n. m.) prameniaci severne od kóty 922,5 m n. m. Na severnom konci obce Oravská Polhora sa v nadmorskej výške približne 708 m n. m. vlieva do Polhoranky.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.