Rôzne tvary kokíl

Kokila je kovová, opätovne použiteľná nádoba, do ktorej sa odlieva surové železo, oceľ alebo zliatina. Používa sa na výrobu oceliarskych alebo lejárskych výrobkov.

  1. V železiarskych kokilách tuhne surové železo vo forme dosák na tzv. biele surové železo.
  2. V oceliarňach sa kokily využívajú ako nádoby, v ktorých roztavená oceľ stuhne na ingoty. Táto tzv. tvarová oceľ sa ďalej spracuje vo valcovniach. Kokily sa podľa veľkosti plnia:
    • zvrchu - jednoduchý a lacný spôsob. Používa sa pri veľkých kokilách, ktoré sa plnia jednotlivo z lejacích panví. Akosť ingotu je nižšia, pretože sa pri liatí oceľ rozstrekuje, okysličuje a dopadá naspäť do kokily.
    • zospodu - komplikovanjší a drahší spôsob vyžadujúci lejaciu súpravu kanálov. Používa sa pri malých a stredných kokilách, pričom sa hromadne plní viac kokíl naraz. Takto stuhnutá oceľ je čistejšia, metóda sa preto používa pri liatí akostných ocelí.
  3. Lejárske kokily sa používajú v hromadnej výrobe odliatkov z kovov a zliatin s nízkou teplotou tavenia, ako sú napríklad zinok, hliník a elektrón. Tieto kokily sa nazývajú aj trvalé formy a môžu sa použiť na niekoľkotisíc odliatkov.