Koku (石) je japonská jednotka objemu, ktorá zodpovedá desiatim kubickým šaku. Približne 3,6 koku zodpovedá jednému kubickému metru.

Koku pôvodne definovalo množstvo ryže, historicky potom toto množstvo predstavuje dostatočnú zásobu potravy pre jedného človeka na jeden rok. (Jeden masu znamená dostatok ryže k nasýteniu jedného človeka na jeden deň). V roku 1891 bola jednotka definovaná tak, že 1 koku sa rovnalo približne 180,39 litrom alebo tiež 5 bušelom (40 imperiálnym alebo 48 americkým galónom).

V priebehu obdobia Edo bolo každé kniežatstvo (léno, han) charakterizované svojím výnosom (úrodou ryže) v koku. Najmenšia veľkosť bola 10 000 koku, ale 22 najväčších panstiev presahovalo 200 000 koku. Pozemkový majetok priamo vlastnený šógunmi Tokugawa predstavoval 6 480 000 koku a zodpovedal jednej štvrtine celkovej japonskej poľnohospodárskej produkcii.

Pomocou koku sa tiež meral výtlak (veľkosť) lodí, teda podľa toho koľko ryže uviazli. Najväčšie lode dokázali prepraviť cez 1 000 koku, ale v priebehu izolácie Japonska (Sakoku) bola zakázaná stavba lodí väčších ako 500 koku.

V priebehu obdobia Meidži boli tradičné japonské jednotky vytlačené metrickým systémom. Jediné odvetvie, kde koku zostalo zachované, je japonský drevospracujúci priemysel.

Externé odkazy upraviť