Kokus alebo kok (pl. koky) je baktéria guľovitého tvaru.

Rôzne usporiadanie kokov

Guľaté, oválne, pretiahnuté, sploštené usporiadanie kokov vychádza zo spôsobu delenia baktérií.

Vyskytujú sa samostatne, ale väčšinou sú v skupinách:

  • diplokoky – dvojice
  • tetrakoky – štvorice, vznikajú pri delení v dvoch navzájom na seba kolmých rovinách
  • sarcíny – kockovité balíčky v troch na seba kolmých rovinách
  • stafylokoky – hrozienkovité útvary
  • streptokoky – retiazkovo usporiadané útvary