Zrážka galaxií

(Presmerované z Kolízia galaxií)

Zrážka galaxií je spôsob mohutnej interakcie galaxií. Pri zrážke galaxií dochádza k prudkým deformáciám ich tvaru, v niektorých prípadoch tiež k postupnému splynutiu zrážajúcich sa galaxií do jedinej väčšej galaxie.

Zrážka dvoch galaxií

V preplnených oblastiach galaxií sa jednotlivé galaxie môžu ocitnúť vedľa seba a zraziť sa. Trvá milióny rokov kým jedna galaxia prejde druhou. príťažlivá sila galaxií naruší disky a spôsobí, že prúdy hviezd sa uvolnia do volného priestoru. Je nepravdepodobné, že by sa narazili dve hviezdy, pretože sú malé oproti vzdialenostiam medzi nimi. Oveľa častejšie dochádza pri zrážke galaxií k zrážkam obrovských mračien medzihviezdnej hmoty, čo spustí búrlivú tvorbu hviezd.

Známym príkladom zrážajúcich sa galaxií sú Galaxie Tykadlá. Uvoľnili sa z nich hviezdy, ktoré tvoria dve dlhé stopy, vyzerajúce ako hmyzie tykadlá.

Pozri ajUpraviť