Kolumbárium

rozlišovacia stránka

Kolumbárium (lat.) môže byť:

  • v starovekom Ríme: pohrebná komora rímskych pohrebných bratstiev, prepustených otrokov i otrokov so stenami členenými výklenkami na uloženie urien (často skrášľované freskami, štukou a pamätnými tabuľami s textom), pozri kolumbárium (staroveký Rím)
  • v súčasnosti: časť cintorína s výklenkami na ukladanie popolníc (dakedy aj rakiev) s telesnými pozostatkami alebo všeobecnejšie vyzdobený priestor na ukladanie popolníc, pozri kolumbárium (súčasné cintoríny)
  • holubník v osobitnej architektonickej úprave, najmä v staroveku, ale aj dnes, pozri pod holubník
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.