Komárňanská župa (Česko-Slovensko)

Komárňanská župa bola župa v Česko-Slovensku v rokoch 1918 – 1922.

V roku 1918 (potvrdené Trianonskou zmluvou roku 1920) sa časť uhorskej Komárňanskej župy na sever od Dunaja stala súčasťou Česko-Slovenska, časť na juh od Dunaja Maďarska. Komárňanská župa (spojená so zvyškami Rábskej a Ostrihomskej župy v Česko-Slovensku) existovala v ČSR do roku 1922, od 01.01.1923 bola rozdelená medzi Nitriansku a Bratislavskú (veľ)župu.