Kompetencia

rozlišovacia stránka

Kompetencia môže byť:

  • právomoc, okruh pôsobnosti, rozsah právomoci, príslušnosť po odbornej alebo vecnej stránke
  • v jazykovede: schopnosť človeka produkovať rečové prejavy na základe poznatkov o jazykovom systéme uložených v pamäti (napr. podľa jazykovej teórie generatívnej gramatiky), pozri kompetencia (jazykoveda)
  • v genetike: schopnosť bakteriálnych buniek prijať a zabudovať cudzorodú DNA, pozri kompetencia (baktérie)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.