Komplex menejcennosti

Komplex menejcennosti (z lat. complexus = zhrňujúci, zahrnuvší, súbor) je podľa Alfreda Adlera komplex prameniaci z vedomia závislosti od druhých ľudí v modernej spoločnosti a spojený so snahou túto závislosť, menejcennosť, prekonať získaním určitej sociálnej pozície, moci a pod.; pri zlyhaní únik do neurózy.

Tento cit osobnej a osobitne orgánovej nedostatočnosti je človeku trápny, jasne si ho uvedomuje a domýšľa pravdepodobné alebo i nepravdepodobné dôsledky. Spravidla sa ho snaží kompenzovať (túžba po moci, šikanovanie podriadených, snaha svoj komplex nahradiť v inej oblasti). Ak je kompenzácia nedostatočná alebo nadmerná, vznikajú poruchy správania a prežívania (únik do neurózy). Komplex menejcennosti sa spája s necitlivosťou na kritiku, ale aj s hyperkritickosťou voči iným.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.