Kritika

rozlišovacia stránka

Kritika môže byť:

Referencie

upraviť
  1. Kritika. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 185.
  2. a b BRADNOVÁ, Hana, ed. aj. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha: Odeon, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; sv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. s. 562.
  3. kritika. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 276.
  4. kritika. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 634.
  5. kritika. In: Malá československá encyklopedie III I-L. 1. vyd. Praha : Academia, 1986. s. 604.

Pozri aj

upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.