Rovina komplexných čísiel

(Presmerované z Komplexná rovina)

Rovina komplexných čísiel (iné názvy: komplexná rovina, Gaussova rovina, číselná rovina) je rovina s pravouhlou sústavou súradníc (x a y), v ktorej zobrazujeme komplexné čísla tak, že každému bodu roviny je priradené komplexné číslo a + bi a naopak, pričom a je konkrétna hodnota x, b je konkrétna hodnota y (a, b sú reálne čísla) a i je imaginárna jednotka.

Os x Gaussovej roviny sa nazýva reálna os, os y imaginárna os.

Znázorňovanie komplexných čísel do komplexnej roviny zaviedol nemecký matematik Carl Friedrich Gauss.

Iné projekty

upraviť