Kompresný pomer (informatika)

Kompresný pomer je pomer veľkosti nekomprimovaných dát ku veľkosti komprimovaných. Pokiaľ skomprimujeme niektorým kompresným algoritmom 20MB dát do 5MB dát, tak je kompresný pomer 5:20, čo je 1:4, a teda kompresný pomer je 0,25. V prípade, že sa podarí súbor zmenšiť, je kompresný pomer vždy menší ako 1. Ak by sme sa pokúšali napríklad komprimovať MP3 pomocou formátu zip, mohlo by sa stať, že kompresný pomer by bol väčší ako 1, teda výsledný ZIP súbor by bol väčší ako pôvodný súbor MP3. V takomto prípade kompresia nemá zmysel.