Konštantín III. (Byzantská ríša)

Konštantín III. (varianty mena pozri v článku Konštantín III.), pôvodným menom Hérakleios Konštantín (* 3. máj 612 – † 25. máj 641), bol byzantský cisár, ktorý vládol od februára do mája roku 641. Jeho otcom bol cisár Hérakleios (vládol 610641), matkou prvá Hérakleiova manželka Eudokia († 612), Rogova dcéra. Konštantín mal mladšieho brata Heraklona, ktorého matkou bola druhá Hérakleiova manželka Martina, a niekoľko ďalších súrodencov.

Hérakleios Konštantín bol vlastne ako najstarší syn cisára Hérakleia predurčený za následníka trónu, ale vzhľadom na jeho chorľavosť a snáď aj nedostatočné schopnosti rozhodol starý cisár v závete tak, že na trón nastúpi spoločne s bratom Heraklonom a že faktickou regentkou bude cisárovná vdova Martina.

Toto rozdelenie moci bolo od začiatku zdrojom napätia, pretože v Byzancii (aj keď len de facto, nie de iure) platil princíp primogenitúry a ani vláda ženy nebola v žiadnom prípade bežná. Konštantín mal navyše z manželstva s Gregoriou zhruba jedenásťročného syna, neskoršieho cisára Konstanta II., takže vznikali aj nejasnosti ohľadom následníctva.

Počas života Konštantína III. sa spomínané problémy ešte neprejavili priamo, keď ale chorý cisár po troch mesiacoch na tróne 25. mája 641 zomrel, viedla otázka legitimity ku kríze a nakoniec aj k zvrhnutiu jeho brata Heraklona a cisárovnej vdovy. Zmätky v centre ríše mali potom negatívny dopad na byzantskú obranyschopnosť, predovšetkým vo vzťahu k Arabom, ktorí práve útočili na Egypt.

Iné projekty upraviť


Konštantín III.
Vladárske tituly
Predchodca
Hérakleios
cisár
február – máj 641
Nástupca
Heraklonas