Kondenzácia

rozlišovacia stránka

Kondenzácia môže byť:

  • všeobecne: zhusťovanie; stláčanie
  • vo fyzike:
    • proces, pri ktorom prechádza látka z plynnej do kvapalnej fázy, pozri skvapalňovanie
    • v širšom zmysle: prechod látky do "hustejšieho" stavu, teda z plynného do pevného aj kvapalného skupenstva, alebo napr. zahusťovanie roztoku odparovaním rozpúšťadla
  • v astronómii: zhustenie medzihviezdnej hmoty do hviezdy vplyvom vlastnej gravitácie a odpudivého tlaku žiarenia okolitých hviezd, pozri kondenzácia (astronómia)
  • v chémii: reakcia, pri ktorej vzniká z viacerých monomérov polymér za odštiepenia jednoduchej látky (napr. vody), pozri kondenzačná reakcia
  • v informatike: reorganizácia knižnice spočívajúca vo fyzickom vyradení neplatných programov alebo dátových súborov, pozri kondenzácia (informatika)
  • v jazykovede: zhusťovanie viet použitím polovetnej konštrukcie namiesto vedľajšej vety, pozri kondenzácia (jazykoveda)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.