Kondenzácia

rozlišovacia stránka

Kondenzácia môže byť:

  • všeobecne: zhusťovanie; stláčanie
  • vo fyzike:
    • proces, pri ktorom prechádza látka z plynnej do kvapalnej fázy, pozri skvapalňovanie
    • v širšom zmysle: prechod látky do "hustejšieho" stavu, teda z plynného do pevného aj kvapalného skupenstva, alebo napr. zahusťovanie roztoku odparovaním rozpúšťadla
  • v astronómii: zhustenie medzihviezdnej hmoty do hviezdy vplyvom vlastnej gravitácie a odpudivého tlaku žiarenia okolitých hviezd, pozri kondenzácia (astronómia)
  • v chémii: reakcia, pri ktorej vzniká z viacerých monomérov polymér za odštiepenia jednoduchej látky (napr. vody), pozri kondenzačná reakcia
  • v informatike: reorganizácia knižnice spočívajúca vo fyzickom vyradení neplatných programov alebo dátových súborov, pozri kondenzácia (informatika)
  • v jazykovede: zhusťovanie viet použitím polovetnej konštrukcie namiesto vedľajšej vety, pozri kondenzácia (jazykoveda)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.