Kondomínium

rozlišovacia stránka

Kondomínium alebo kondominát je v medzinárodnom práve spoluvláda (spoločná vláda) viacerých štátov nad určitým územím (ako kondomínium sa označuje aj takto ovládané územie), pozri kondomínium (medzinárodné právo)

Kondomínium alebo condominium (z angl. resp. z lat.) alebo kondominát je v Severnej Amerike (prenesene aj v iných štátoch) vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktoré je vlastne spojením dvoch právnych titulov v jeden – jednak individuálneho vlastníckeho práva k jednotlivému bytu a jednak spoločného vlastníctva spoločných priestorov tej istej nehnuteľnosti (ako kondomínium sa označuje aj samotná takto vlastnená nehnuteľnosť), pozri kondomínium (nehnuteľnosť)

Condominium (lat.) môže byť (najmä v rímskom práve a v stredoveku):

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.