Konformér

Konformér - možné usporiadanie atómov molekuly v priestore. Používa sa aj označenie konformačný izomér alebo rotamér.[1] Najčastejšie sa používa pri organických uhľovodíkoch. Príklady etán (zošikmená a zaclonená konformácia), cyklohexán (stoličková a vaničková konformácia).

ReferencieUpraviť

  1. Dodziuk, H. Modern Conformational Analysis: Elucidating Novel Exciting Molecular Structures. John Wiley & Sons 1996. ISBN 1-56081-689-9