Konglomerát

rozlišovacia stránka

Konglomerát môže byť:

  • všeobecne: zlepenina, nesúrodá zmes, zmiešanina
  • v ekonómii: veľký podnik (holding), do ktorého patria podniky z rôznych nesúvisiacich odvetví, synonymá: konglomerátna firma, zmiešaný koncern, pozri konglomerát (ekonómia)
  • v geológii: spevnená hornina zložená z úlomkov o priemere 2 mm a viac, pozri zlepenec
  • v architektúre: zložité zoskupenie stavebných hmôt do architektonicky vyváženého celku pôsobiaceho v priestore celistvo, pozri konglomerát (architektúra)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.