Konský potok (prítok Slanej)

Konský potok je potok v južnom Gemeri, na území okresu Rimavská Sobota. Je to ľavostranný prítok Slanej s dĺžkou 10 km.

Pramení v Bodvianskej pahorkatine na juhovýchodných stráňach vrchu Makov (351,0 m n. m.) pri samote Barta, neďaleko slovensko-maďarskej štátnej hranice, v nadmorskej výške cca 280 m n. m. Tečie juhozápadným smerom cez podcelky Gemerská pahorkatina a Rimavská kotlina. Na hornom toku priberá tri krátke prítoky: najprv sprava z oblasti Dimitrij, potom zľava od horárne Havran (248,5 m n. m.) a následne tiež zľava z oblasti Hubovskej. Na strednom toku napája Hubovský rybník, na dolnom toku preteká obcami Kesovce (tu priberá krátky ľavostranný prítok) a Štrkovec. Za obcou Štrkovec priberá sprava vodný kanál pritekajúci od obce Včelince. Do Slanej ústi v katastrálnom území obce Štrkovec v nadmorskej výške okolo 165 m n. m.