Kontajner (doprava)

Kontajner alebo staršie kontejner je prepravný prostriedok tvoriaci úplne alebo čiastočne uzatvorený priestor, ktorý je špeciálne určený a uspôsobený na opakovanú prepravu tovaru a je stohovateľný. Spravidla je normovaný, spevnený a vodotesný.

Kontajner
Termický kontajner

Označovanie kontajnerovUpraviť

 • A - air/surface - letecko-pozemný kontajner
 • B - dry bulk - kontajner pre suché sypké materiály
 • G - general purpose - kontajner pre všeobecné používanie bez vetrania
 • H - thermal - termický kontajner
 • P - platform - plošinový kontajner
 • R - thermal - termický kontajner
 • S - named cargo - kontajner pre menovitý náklad
 • T - tank - nádržkový kontajner
 • U - open-top - kontajner s otvoreným vrchom
 • V - ventilated - kontajner pre všeobecné používanie s vetraním

Iné významyUpraviť

Často sa pojem kontajner používa ako synonymum pre širší pojem prepravnú skriňu (=skriňový prepravník), aj keď je pomerne malá, a to v železničnej a cestnej doprave. Na druhej strane sa výraz kontajner často obmedzuje len na tzv. kontajner ISO.

DeleniaUpraviť

Delenie 1

Delenie 2:

 • pozemný kontajner
 • člnový kontajner
 • námorný kontajner
 • letecký kontajner

Delenie 3:

Iné projektyUpraviť