Kontráš (hudba)

Kontráš je druhý hráč na husle alebo violu v sláčikovej alebo cimbalovej ľudovej kapele.[1] Úloha kontráša je sprevádzať hudbu rytmickými priznávkami, zatiaľ čo primáš hrá hlavný melodický hlas.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda, 2003. 985 s. dostupné online ISBN 80-224-0750-X, prístup 29. november 2014
  2. kontráš. In: Malá encyklopedie hudby. V Supraphonu 1. vyd. Praha: Supraphon, 1983. s. 339.