Kontrola kvality

Kontrola kvality je meranie zvolených hodnôt alebo pozorovanie zvolených vlastností, ktoré určujú kvalitu produktu alebo služieb. Prvou úlohou je vyjadrenie kvality ako číselnej hodnoty (buď vzostupnej alebo zostupnej), a druhou je udržanie tejto hodnoty v stanovenom intervale. Zvýšenie požadovanej hodnoty kvality ma zvyčajne za následok rast priamych vstupných nákladov.

Pri výrobeUpraviť

PriebežnáUpraviť

Kontroluje sa každý výrobný krok. Napríklad u sústruhu keď sa kontroluje presnosť pri každej otáčke obrobku. Používa sa pri požiadavkách na vysokú flexibilitu a zároveň vysokú kvalitu, hlavne výrobe prototypov a zákazkových dielcov.

Výstupná priebežnáUpraviť

Každý dielec je podrobovaný výstupnej kontrole, metódy bývajú dosť sofistikované (laser, spektrometer atď.). Pre stredné série.

Výstupná námatkováUpraviť

Vyberajú sa vzorky v presných alebo náhodných intervaloch (veľkosť intervalu alebo rozptyl sa ale počíta); najčastejšie sa ručne premeriava pomocou kalibra; najlacnejší typ kontroly, kontroluje skôr nepriamo integritu zariadenia ako presnosť výrobku. Vhodná pre masovú produkciu.

Postup kontroly 1.) Zistiť skutočný stav(meraním, skúškami, vizuálne ...) 2.) Porovnať skutočný stav s plánovaným stavom 3.) Zistenie odchýliek 4.) Podieľať sa pri riešení na odstránenie odchýliek