Konverzný kurz (po angl. conversion rate) je pevná sadzba (umelý menový kurz) stanovený Radou Európskej únie, ktorou (ktorým) sa hodnoty určitej meny po prechode na euro prepočítajú na euro.

Konverzný kurz má formu koeficientu so 6 platnými číslicami: 1 EUR = ##,#### XYZ. Takto stanovený konverzný kurz sa musí použiť pri prepočítavaní všetkých aktív a pasív a všetkých hodnôt v zanikajúcej mene neskrátený (nezaokrúhlený). Zaokrúhľuje sa až suma prepočítaná konverzným kurzom.

Slovenská koruna upraviť

V prípade slovenskej koruny bol schválený konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR. Určila ho Rada EÚ 8. júla 2008. Tento kurz sa od 24. augusta 2008 používal na účely duálneho zobrazovania cien a 1. januára 2009 sa použil na prepočet všetkých hodnôt v korunách na euro.