Konzerva

rozlišovacia stránka

Konzerva môže byť:

  • v potravinárstve:
    • potravinársky výrobok, ktorý je výsledkom konzervovania, v hermetickom obale, pozri pod konzervovanie (potraviny)
    • hermetický obal z predchádzajúceho bodu, najmä z plechu, pozri najmä plechovka
  • v lekárstve: skrátene krvná konzerva
  • slangovo: hudobný alebo obrazový nosič resp. záznam na tomto nosiči
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.