Kopanička

Kopanička je potok v severnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Bebravy, meria 3,1 km a je tokom V. rádu.

Kopanička
Dĺžka toku 3,1 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Bebrava
Prameň Slatinka nad Bebravou, Zliechovská hornatina
Ústie Bebrava, Timoradza
Hydrologické poradie 4-21-11-131
Číslo recipienta 4-21-11-1204

PrameňUpraviť

Pramení na južnom okraji Strážovských vrchov, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Basky, západne od obce Slatinka nad Bebravou v nadmorskej výške približne 280 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie najprv smerom na juh, potom prechodne na juhovýchod a vstupuje do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina. Tu tečie severojužným smerom cez intravilán obce Krásna Ves súbežne s korytom Bebravy na ľavom brehu. Pod obcou tečie rovinatým územím v lokalite Laziny, napokon sa stáča na východ a severne od obce Timoradza sa v nadmorskej výške cca 240 m n. m. vlieva do Bebravy. Nepriberá žiadne prítoky.