Kopernica je potok na Strednom Pohroní, na území okresu Žiar nad Hronom. Je to ľavostranný prítok Lutilského potoka, meria 15,9 km a je tokom IV. rádu.

Prameň: v Kremnických vrchoch na južnom svahu Pieskovca (907,7 m n. m.), východne od obce Kunešov, v nadmorskej výške okolo 800 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juh, za obcou Kopernica sa stáča na juhozápad, od sútoku so Slaským potokom opäť na juh

Geomorfologické celky: 1.Kremnické vrchy, podcelky Kunešovská hornatina a Jastrabská vrchovina, 2.Žiarska kotlina

Prítoky: sprava z obce Kunešov, spod Mlynského vrchu (849,5 m n. m.), Slaský potok (323,3 m n. m.), zľava zo západného svahu Čertovho vrchu (747,5 m n. m.) a dva krátke prítoky z východných strání Dubníka (502,8 m n. m.)

Ústie: do Lutilského potoka južne od obce Lutila v nadmorskej výške cca 279 m n. m.

Obce: Kopernica, Lutila