Koralový útes alebo koralový rif je hrádzovitý alebo široký múrovitý rif v plytkom mori tvorený nahromadením na mieste rastúcich útesotvorných organizmov (koralov, rias a machoviek). V plytkovodných morských oblastiach sveta pokrývajú koralové útesy plochu asi 300 000 štvorcových kilometrov. Rastú postupne s tým, ako sa organizmy, ktoré budujú ich živé povrchy, rozmnožujú, rozširujú a napokon umierajú, obohacujú ich o vápnité kostry. Koralové útesy patria k najzložitejším a najkrajším ekosystémom Zeme a sú domovom nepredstaviteľne rozmanitých živočíchov a iných organizmov.

Útesy na pláži La Chata na ostrove Vieques
Otvorené polypy
Koral studených vôd
Kamenny koral

Typy útesov

upraviť

Koralové útesy sa rozdeľujú na tri typy: lemové útesy, bariérové útesy a atoly (mikroatoly). Najbežnejším typom sú lemové útesy. Vyskytujú sa v susedstve súše, od brehu sú oddelene iba málo alebo vôbec nie. Vyvíjajú sa v oblasti kontinentálneho šelfu rastom útesotvorných koralov nahor. Bariérové útesy sú širšie a od súše ich oddeľuje lagúna. Atoly sú veľké prstencovité útesy, uzatvárajúce centrálnu lagúnu. Väčšina atolov sa nachádza vo väčšej vzdialenosti od veľkých pevnín. Časti útesových stavieb v atoloch sa dvíhajú nad hladinu mora ako nízke koralové ostrovy. Iným typom sú trsové útesy – nachádzajú sa v lagúne iných typov útesov.

Oblasti útesov

upraviť

Koralové útesy sa vyskytujú pri celom pobreží tropickej východnej Ázie a východnej Ameriky (najmä v Karibskom mori). Najväčší koralový útes na svete je Veľká koralová bariéra pri severnom pobreží Austrálie.

Lophelia pertusa je jedným z mála útesotvorných koralov, ktoré sa vyskytujú v studených vodách do hĺbok 500 metrov.

Vznik útesov

upraviť

Koraly pozostávajú z jednotlivých živočíchov, ktoré sa volajú polypy. Polypy hlavnej skupiny útesotvorých koralov – kamenných koralov – vylučujú vápenec a ten sa ukladá na podložný substrát. Polypy formujú kolónie, ktoré vytvárajú spoločenstvá kostier najrozličnejších tvarov. Významným prispievateľom z životu týchto koralov sú zooxately, drobné organizmy žijúce v polypoch, ktoré uspokojujú väčšinu ich životných potrieb. K ďalším organizmom, ktorých kostrové zvyšky sa nachádzajú v útese, patria mäkkýše a ostnatokožce. K výstavbe prispievajú aj spáče a vŕtavé organizmy, ktoré rozrušujú kostry koralov na piesok a ten zapĺňa medzery na vyvíjajúcom sa útese.