Koryto vodného toku

Koryto vodného toku je znížený pás dna doliny, ktorým trvalo alebo časť roka prúdi voda. Ak je vodným tokom rieka, nazýva sa riečne koryto alebo riečisko.

Riečne koryto upraviť

Vodou zaplavená časť riečneho koryta sa nazýva riečisko (v užšom zmysle). Riečiskom prúdi rieka v smere spádu. Riečne koryto má každá riečna dolina, ktorou preteká aspoň občasný tok. Rozlišujeme:

  • plytčiny - v oblúkoch meandrov v úsekoch s najmenším zakrivením
  • brod - plytčina pretínajúca rieku naprieč
  • sihoť - spevnený ostrov.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.