Kosti trupu

Kosti trupu (lat. ossa trunci) nazývané aj osová kostra človeka, sa delia na:

Stavce tvoria chrbticu. Rebrá, hrudná kosť a hrudné stavce tvoria kostru hrudníka.