Kostol Panny Márie Snežnej (Praha)

Kostol Panny Márie Snežnej je kostol na Jungmannovom námestí v Novom Meste pražskom fakticky v tesnom susedstve Václavského námestia. Založil ho cisár Karolom IV. Z monumentálneho projektu bolo postavené len presbytérium a ambit.

Kostol Panny Márie Snežnej

Dejiny upraviť

Chrám Panny Márie Snežnej založil v roku 1347 cisár Karol IV. (podľa dobových zápisov bol založený 3. septembra 1347, teda jeden deň po korunovácii Karola IV.) ako budúci korunovačný chrám a kláštorná svätyňa karmelitánov.

Z pôvodného projektu, ktorý bol zamýšľaný ako 100 metrov dlhá stavba a výška lode mala dosahovať 40 metrov, bolo dokončené len presbytérium (vysvätené v roku 1379) a kláštor, teda len zlomok plánovanej stavby chrámu, ktorý mal zatieniť aj svätovítsku katedrálu.

 
Ranobarokový oltár

Stavba veže a lode bola začatá začiatkom 15. storočia, ale prerušili ju husitské vojny. V tej dobe tu pôsobil husitský kazateľ Jan Želivský. Počas husitských vojen bol objekt poničený (okrem iného aj zostrelený zvon z veže) a ďalej pustol a chátral. Časom sa zrútila gotická klenba kostola.

Po roku 1606 sa nedokončený a spustnutý komplex dočkal opráv od svojich nových majiteľov – bosých františkánov. Zrútená gotická klenba bola nahradená renesančnou konštrukciou (sieťová renesančná klenba s maľbami hviezdnej oblohy, Panny Márie, Najsvätejšej Trojice a svätých) a bola vybudovaná vstupná prístavba s kruchtou. Presbytérium pôvodne zamýšľanej stavby dnes slúži ako kostol. So svojou výškou 31,5 metrov je jednou z najvyšších cirkevných stavieb v Prahe. Kláštor bol obnovený v barokovom duchu a zvyšky gotického muriva postranných lodí zostali zachované v barokových kaplnkách zasvätených Panne Márii a Jánovi Nepomuckému.

V interiéri kostola sa nachádza jedna z najmohutnejších oltárnych architektúr v Prahe (výška 29 metrov): ranobarokový stĺpový oltár s monumentálnym sedemmetrovým krížom a sochami svätého Jána a Panny Márie na vrchole. Vybudovaný bol v rokoch 16491651 neznámym autorom.

Na ľavom bočnom oltári sa nachádza barokový obraz Václava Vavřince Reinera: „Zvestovanie Panny Márie“. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz pripomínajúci legendu o vzniku nezvyčajného prívlastku Panny Márie: „snežná“.

Nad renesančným vstupným portálom sa nachádza mozaikový obraz Panny Márie Snežnej od Viktora Foerstera (1900) a vyššie, v západnom priečelí nad vstupnou prístavbou, je rozetové okno. Štýlové obdobie založenia chrámu pripomína gotická krstiteľnica.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kostel Panny Marie Sněžné (Praha) na českej Wikipédii.