Karmelitáni

mužský rád

Karmelitáni (lat. Ordo fratrum Beatae Mariae Virginis de monte Carmelo) – aj tzv. obutí karmelitáni sú mužský rád založený v druhej polovici 12. storočia na hore Karmel v Palestíne.

Znak rádu s devízou Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum: Horlím horlivosťou pre Hospodina, Boha zástupov.

Rád bol schválený pápežom Honoriom III. v roku 1224. Je zameraný na kontempláciu a šírenie mariánskej úcty. Pred polovicou 13. storočia sa rozšíril v Európe a bol zaradený medzi žobravé rády. V 15. storočí sa reformoval, v dôsledku čoho sa z neho vyčlenili bosí karmelitáni.

Hlavnou činnosťou rádu je modlitba v kláštoroch a darovanie sa Bohu cez zasvätenie sa v reholi. Po ich príchode do Európy sa ich pôvodné kontemplatívne zameranie vplyvom okolností zmenilo na apoštolsko kontemplatívne.

Sestry karmelitánky sa kvôli prísnemu životu v odlúčenosti od sveta v pápežskej klauzúre, pozostávajúcom z modlitby a obety, nazývajú mníškami.

Odev karmelitánov je tmavohnedý a skladá sa z tuniky, čierneho koženého opasku, škapuliara a kapucne (karmelitánky majú od prvých sľubov čierny závoj). Počas nedieľ a sviatkov ho dopĺňa biely plášť s kapucňou.

Literatúra upraviť

  • "Řád bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské - karmelitáni." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 52-55 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6
  • "Řád mnišek blahoslavené Panny Marie Karmelské - karmelitky." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 135-138 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Karmelitáni

Externé odkazy upraviť