Rád bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel

(Presmerované z Bosí karmelitáni)

Bosí karmelitáni (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo – skratka O.C.D.) sú kontemplatívno-apoštolské rehoľné spoločenstvo. Rád vznikol reformou pôvodného karmelitánskeho rádu sv. Teréziou z Avily a sv. Jána z Kríža v druhej polovici 16. storočia v Španielsku a jeho následným oddelením od pôvodného rádu roku 1593.

Znak rádu

Slovo "Karmel" v hebrejskom jazyku označuje zakvitnutú záhradu, vinicu, sad.

Ich pôvod siaha na horu Karmel v Izraeli, kde sa už v 9. storočí pred Kristom usadil prorok Eliáš. Patrónkou a ochrankyňou tohto rádu je Panna Mária. Na hore Karmel sa usadili kresťanskí pustovníci. Počas križiackych výprav v 12. storočí sa k pustovníkom pridali mnohí ich účastníci, ktorí zostali v Izraeli. Pápežský legát a jeruzalemský patriarcha vs. Albert z Vercelli pre týchto pustovníkov v rokoch 1206 – 1214 vytvoril regulu, ktorú schválil pápež Honorius III. v roku 1226. Kvôli vonkajším okolnostiam, najmä tlaku moslimov, boli pustovníci nútení odísť do Európy – na Cyprus, do Anglicka, Francúzska a inde.

V Európe mali ako pustovníci kvôli zmeneným podmienkam ekonomické problémy. Charakter rádu sa pod tlakom okolností zmenil z pustovníckeho na kontemplatívno-apoštolský. V 15. storočí vznikla ženská vetva rádu a následne aj svetská vetva (III. rád). Prvý konvent ženskej vetvy rádu – bosých karmelitánok vznikol v Ávile v roku 1563.

V 16. storočí dochádza k ďalšej reforme, ktorej predstaviteľmi sú sv. Ján z Kríža a sv. Terézia z Ávily. Reforma bola prijatá roku 1563 a priniesla odčlenenie Bosých karmelitánov od pôvodného Karmelitánskeho rádu v roku 1568 po potvrdení reformy pápežom Klementom VIII.. Pôvodný rád si ponechal označenie Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo (so skratkou O.Carm.). Táto reforma sa rozšírila zo Španielska aj do zvyšku Európy.

Medzi neskorších svätcov tohto rádu patria napríklad sv. Terézia z Lisieux, sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová) a iní.

Na Slovensku žijú bosí karmelitáni v Starých Horách (predtým v Priechode) pri Banskej Bystrici, na Urpíne v Banskej Bystrici a v Lorinčíku pri Košiciach. Bosé karmelitánky žijú v Košiciach a v Detve. Svetský rád (Ordo Carmelitanum Discalceatorum Saecularis – O.C.D.S.) má sídlo v Bratislave. Bosí karmelitáni na Slovensku patria ku krakovskej provincii v Poľsku.

Najdôležitejšími aspektmi charizmy a spirituality Karmelu sú kontemplatívne zameranie, samota, chudoba, pôst, mlčanie, práca. Ďalšími rysmi podľa tradície sú duch proroka Eliáša a mariánsky charakter. Sv. Terézia a sv. Ján tieto prvky obohatili o zameranie na službu cirkvi – o modlitbu za kňazov a misionárov a za všetkých ľudí. Stanovy vylučujú akýkoľvek spôsob aktívneho apoštolátu.[1]

Pre prijatie za člena sa kandidát počas návštev oboznámi s komunitou. Potom nasleduje postulát, ktorý trvá zvyčajne 1 rok. Noviciát má tiež dĺžku 1 roka. Nasleduje obdobie dočasných sľubov, ktoré má aspoň 3 roky. Potom môže brat zložiť slávnostné sľuby. Potom môžu bratia prijať diakonské alebo kňazské svätenie.

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť
  • "Historické stopy karmelitánskeho rádu." In: Sv. Terézia z Lisieux: Súborné dielo 1 : Príbeh mojej duše. Prvé vydanie. LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, 1997, s. 7-11. Flos Carmeli, 1. ISBN 80-7114-130-5
  • "Karmelitáni : Rád bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (OCD)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 84-88. ISBN 80-7141-183-3
  • "Řád bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel - bosí karmelitáni." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 56-59 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6
  • "Karmelitánky : Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (OCD)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 89-92. ISBN 80-7141-183-3
  • "Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel - bosé karmelitky." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 139-142 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6
  • "Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 327-330. ISBN 80-7141-183-3

Referencie

upraviť
  1. ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 140.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť