Kozí potok (prítok Turca)

Kozí potok je potok na rozhraní regiónov Stredné Pohronie a horný Turiec, preteká územím okresov Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Turca, má dĺžku 8 km a je tokom IV. rádu. Preteká cez Rovnú dolinu. Niekedy sa označuje aj ako Lenerov potok.

Kozí potok

(prítok Turca)

Dĺžka toku 8 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Turiec
Prameň Guľatý vrch, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, Sklené
Hydrologické poradie 4-21-05-029
Číslo recipienta 4-21-05-7726

PrameňUpraviť

Pramení v Kremnických vrchoch na severoseverovýchodnom svahu Guľatého vrchu (910,7 m n. m.), pod masívom Kozie chrbty, v nadmorskej výške približne 810 m n. m.

Smer tokuUpraviť

Od prameňa tečie na hornom toku severovýchodným smerom, nad sútokom s Pieskovcom tečie na krátkom úseku na sever, odtiaľ k sútoku s Klobučníkom na severoseverovýchod. Ďalej pokračuje k železničnej trati severným smerom a napokon sa stáča k ústiu na severoseverozápad.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

  • pravostranné: Strmina (1,7 km), Pieskovec, Klobučník (1,4 km), Laniekov potok (0,5 km; 607,5 m n. m.)
  • ľavostranné: krátky prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 805,0 m, krátky prítok z lokality Šindeľky (699,0 m n. m.) a prítok z oblasti Bučín

ÚstieUpraviť

Do Turca sa vlieva východoseverovýchodne od centra obce Sklené v nadmorskej výške približne 559 m n. m.

ObceUpraviť