Kozí potok (prítok Turca)

Kozí potok je potok na rozhraní regiónov Stredné Pohronie a horný Turiec, preteká územím okresov Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Turca, má dĺžku 8 km a je tokom IV. rádu. Preteká cez Rovnú dolinu. Niekedy sa označuje aj ako Lenerov potok.

Kozí potok

(prítok Turca)

potok
Zdrojnica Guľatý vrch, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, Sklené
Dĺžka km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-029
Číslo recipienta 4-21-05-7726
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Kremnických vrchoch[2] na severoseverovýchodnom svahu Guľatého vrchu (910,7 m n. m.), pod masívom Kozie chrbty, v nadmorskej výške približne 810 m n. m.

Smer toku upraviť

Od prameňa tečie na hornom toku severovýchodným smerom, nad sútokom s Pieskovcom tečie na krátkom úseku na sever, odtiaľ k sútoku s Klobučníkom na severoseverovýchod. Ďalej pokračuje k železničnej trati severným smerom a napokon sa stáča k ústiu na severoseverozápad.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • pravostranné: Strmina (1,7 km), Pieskovec, Klobučník (1,4 km), Laniekov potok (0,5 km; 607,5 m n. m.)
  • ľavostranné: krátky prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 805,0 m, krátky prítok z lokality Šindeľky (699,0 m n. m.) a prítok z oblasti Bučín

Ústie upraviť

Do Turca sa vlieva východoseverovýchodne od centra obce Sklené v nadmorskej výške približne 559 m n. m.[3]

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.