Kozmogónia (z gréčtiny kosmos - vesmír; goné - vznik, pôvod) je odvetvie astronómie, ktoré skúma vznik a vývoj jednotlivých nebeských telies a iných kozmických objektov.

Delí sa na:

  • planetárnu kozmogóniu, ktorá sa zaoberá vznikom a vývojom planét a menších telies planetárnej sústavy a
  • Hviezdnu kozmogóniu, ktorá sa zaoberá vývojom hviezd, viacnásobných hviezdnych systémov, zhlukmi hviezd a galaxií.

Vznikom, stavbou a vývojom vesmíru ako celku sa zaoberá kozmológia.