Kríž Rytier delostrelectva

Kríž Rytier delostrelectva je slovenské a české vojenské stavovské ocenenie. Udeľuje ho československá vojenská organizácia Česká a Slovenská obec delostrelecká (ČASOD).[1] Kríž sa udeľuje vojakom v aktívnej službe aj vo výslužbe. Výnimočne, za ocenenie zásluh, aj civilným osobám. Spolu s krížom je ocenenej osobe udelené aj čestné Sigillum magnum.[2]

Kríž Rytier delostrelectva

Stručná história oceňovania upraviť

Kríž Rytier delostrelectva sa oceneným osobám udeľuje predovšetkým za aktívnu vojenskú službu a výkon vojenskej funkcie, rozvoj, podporu a propagáciu slovenského a českého raketového vojska a delostrelectva. Autorom návrhu Rytierskeho kríža delostrelectva je JUDr. Marián Ďurina. Konečnú podobu grafickému stvárneniu podoby Rytierskeho kríža dal vedúci ateliéru Mincovne Kremnica Ján Černaj. Návrh čestného dekrétu Sigillum Magnum pripravil Ing. Miroslav Hrebíček CSc. Rytierske kríže vyrobila Mincovňa Kremnica.
Rytiersky kríž je čiastočne pozlátený a postriebrený. Aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu, je na ňom vyrazené evidenčné číslo. Dokladom o udelení je originálny diplom „Sigillum Magnum“. [3]

Prvýkrát boli kríže udelené na Slovensku a to v meste Martin 14. mája 2005, kde formou slávnostnej inaugurácie bolo dekorovaných – pasovaním mečom generáli a asi 850 dôstojníkov, práporčíkov a poddôstojníkov zo Slovenska, Česka a Moravy.[4]

Ocenené osobnosti upraviť

Referencie upraviť

  1. Obrana, december 2004, roč. 12, čís. 24, s. 32. Dostupné online.
  2. PETR, Jaroslav. Vyhodnotenie slávnostnej inaugurácie Rytierov delostrelectva, uskutočnenej dňa 14. mája 2005 v Martine [online]. Martin: Česká a slovenská obec delostrelecká, [cit. 2012-01-19]. Dostupné online. Archivované 2013-03-15 z originálu.
  3. Kríž Rytiera delostrelectva [online]. [Cit. 2012-01-19]. Dostupné online.
  4. Inaugurácia za Rytiera delostrelectva, Martin, 2005 (video) [online]. Česká a slovenská obec delostrelecká, 4.11.2010, [cit. 2012-01-19]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť