Kraj (Česko-Slovensko, 1948 – 1960)

(Presmerované z Kraj (1949 – 1960))

Kraj bola najväčšia územnosprávna jednotka v Česko-Slovensku v rokoch 19481960. Bola predchodcom krajskej správy z roku 1960 – pozri kraj (1960 – 1990).

Vznik a zánik

upraviť

19 krajov (z toho 13 v Česku a 6 na Slovensku) bolo v Česko-Slovensku zriadených podľa Ústavy 9. mája, ústavného zákona č. 150/1948 Zb. a zákona č. 280/1948 Zb. (posledný z 21. decembra 1948). K 24. decembru 1948 boli v Česko-Slovensku zriadené kraje a k 1. januáru 1949 začali v krajských mestách svoju činnosť Krajské národné výbory. Zákonom sa súčasne zrušilo krajinské zriadenie.[1]

Rozdelenie Česko-Slovenska na 19 krajov zaniklo schválením zákona č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení štátu, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 1960 prijalo nové administratívne členenie Česko-Slovenska, ktorým sa zmenili hranice a počet krajov na 10 (z toho 3 na Slovensku). Zároveň sa radikálne znížil počet okresov.

Krajská správa

upraviť

Na čele krajov stáli Krajské národné výbory. Došlo aj k čiastočnej decentralizácii, keď časť agendy Zboru povereníkov (výkonný orgán na Slovensku) bola odovzdaná Krajským národným výborom.

Okresná správa

upraviť

Kraje sa ďalej delili na okresy, ktoré spravovali Okresné národné výbory. Zákonom SNR č. 14/1949 o územnej reorganizácii okresov na Slovensku z 28. januára 1949 sa na Slovensku zriadilo 79 okresov.

Členenie

upraviť
Ná území Česka boli zriadené kraje
upraviť
 • Brniansky
 • Českobudejovický
 • Gottwaldovský
 • Jihlavský
 • Karlovarský
 • Královohradecký
 • Liberecký
 • Ostravský
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzenský
 • Pražský
 • Úsťanský
Na Slovensku boli zriadené kraje
upraviť

Externé odkazy

upraviť

Zákon o krajskom zriadení z roku 1948

Referencie

upraviť
 1. SLOV-LEX. 280/1948 Zb. - Zákon o krajskom zriadení. [online]. Slov-lex, [cit. 2023-05-19]. Dostupné online.