Kraj (po estónsky maakond) je najvyššia administratívna jednotka v Estónsku.

Súčasné členenie Estónska na kraje

V Estónsku je 15 krajov:

Existuje vždy alternatívne tvar názvu v tvare "...-maa" (uprednosňovaný jazykovedcami) a v tvare "... maakond" (uprednostňovaný v administratívnej praxi).

Pozri aj upraviť