Krajinské zastupiteľstvo

Krajinské zastupiteľstvo bol v období krajinského zriadenia zastupiteľský orgán jednej krajiny/zeme.

Zvolával ho a predsedom jeho orgánov (pléna a Krajinského výboru) bol krajinský prezident. Každé zastupiteľstvo malo dve tretiny členov volených na 6 rokov, jednu tretinu menovanú vládou. Slovenské zastupiteľstvo malo 54 členov, z toho 36 volených a 18 vymenovaných ústrednou vládou na návrh krajinského prezidenta.

Malo zastupovať účasť občanov na správe krajiny, ale politické témy boli z jeho činnosti vyňaté a každé jeho uznesenie musel schváliť minister vnútra.

Prvé voľby do zastupiteľstiev sa konali 2. 12. 1928.