Krajinský prezident

Krajinský prezident bol v období krajinského zriadenia najvyšší krajinský úradník, podriadený ministrovi vnútra. Bol menovaný česko-slovenským prezidentom na odporúčanie ministerstva vnútra. Zároveň bol prednostom Krajinského úradu a predseda Krajinského zastupiteľstva, Krajinského výboru a (formálne) aj krajinských komisií.

Zoznam krajinských prezidentov je uvedený pod Zoznam predsedov vlád Slovenska. Prvý krajinský prezident bol Ján Drobný (HSĽS), čo bolo jednou z podmienok vstupu HSĽS do česko-slovenskej vlády v roku 1927, viceprezidentom bol Jozef Országh.