Krakovský zlatý

Krakovský zlatý (poľ. złoty krakowski) bola jednotka meny Slobodného mesta Krakov v období rokov 1835 do 1847. Delila sa na 30 grošov.

5 grošov a 1 krakovský zlatý, 1835