Kratnov je potok na Záhorí, vo východnej časti okresu Senica. Je to ľavostranný prítok Teplice, meria 3,6 km a je tokom V. rádu.

Kratnov
Dĺžka toku 3,6 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Myjavská pahorkatina
Ústie Teplica
Hydrologické poradie 4-13-03-040
Číslo recipienta 4-13-03-1099

Pramení v západnej časti Myjavskej pahorkatine na severozápadnom svahu Vinohrádkov (340,2 m n. m.) a severovýchodne od obce Hlboké, v nadmorskej výške približne 285 m n. m. V pramennej oblasti preteká územím s výraznými prejavmi činnosti dažďovej vody vo forme výmoľov a sprvu tečie západným smerom cez lokalitu Kratnov. Na hornom toku zľava priberá krátky prítok taktiež zo severozápadného svahu Vinohrádkov a tečie severne od obce Hlboké. Následne sa postupne stáča na severozápad až sever a preteká východným okrajom mesta Senica. Východne od centra mesta ústi v nadmorskej výške cca 304,5 m n. m. do Teplice.