Kritolaos z Fasélidy

Kritolaos z Fasélidy alebo Kritoláos z Fasélidy (2. storočie pred Kr.) bol grécky filozof, predstaviteľ peripatetizmu.

V roku 155 prišiel do Ríma spolu s akademikom Karneadom a stoikom Diogenom zo Seleukeie z Atén s diplomatickým poslaním. Všetci využili dlhší pobyt na prednáškovú činnosť, ktorá vzbudila veľký obdiv i odpor.

Externé odkazy

upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.