Kroniky Amberu (angl. The Chronicles of Amber) je kultové dielo fantasy literatúry. Napísal ho americký spisovateľ Roger Zelazny, držiteľ troch ocenení Nebula a šiestich ocenení Hugo. Pozostáva z desiatich dielov pod názvom „Kroniky Amberu“ plus viacerých doplňujúcich poviedok pod inými názvami.

Amber je fantastický príbeh o tom, že skutočné hranice sú tie v našich mysliach a že ten, ktorý pochopil, môže ľahko prekĺznuť pomedzi štrbiny v ľudskom vnímaní.

Hoci jeho knihy, v tom obobí hlavne na poli sci-fi, už od začiatku prinášali chvály od mnohých kritikov, za vrcholné dielo Rogerovej umeleckej snahy, ktoré ho najviac preslávilo a vynieslo mu nehynúcu lásku fanúšikov po celom svete, sa považuje až desaťdielna fantasy séria Kroniky Amberu.

„Je iba jediný skutočný svet… všetky ostatné sú len tiene.“

Časti Kroník Amberu upraviť

Kroniky sa delia na dve časti: prvú tvorí pentalógia vedená Corwinom a druhú pentalógia vedená Merlinom (Corwinov syn). Po tom, čo Roger dopísal posledný diel Amberu, uvedomil si niektoré trhliny, ktoré si v príbehu predtým nevšimol, a rozhodol sa napísať rad „objasňovacích“ poviedok. Tie vyšli v českom vydavateľstve Straky na vrbě pod názvom Chodba zrcadel (podľa jednej z poviedok - The Hall of Mirrors).

Jednotlivé diela:

Kroniky Amberu I. (Corwin) upraviť

Kroniky Amberu II. (Merlin) upraviť

Poviedky upraviť

  • Prologue to Trumps of Doom (1993) - Prolog k Trumfům Osudu
  • The Salesman's Tale (1994) - Obchodníkův příběh
  • The Shroudling and the Guisel (1994) - Kryptové a maskan
  • Coming to a Cord (1995) - Jak přijít k provázku
  • Blue Horse, Dancing Mountains (1995) - Modrý kůň, roztančené hory
  • Hall of Mirrors (1996) - Chodba zrcadel

Všetky poviedky, okrem prvej, sa odohrábajú až po Princovi Chaosu. Prológ k Tromfom Osudu časovo stojí medzi I. a II. sériou Kroník.

Poviedky, zahrnuté v zbierke Chodba Zrcadel (Banshies, prekl. Dana Zíbová), rovnako ako aj Kroniky Amberu, vyšli v češtine vo vydavateľstve Classic a Straky na vrbě teraz dokonca načali nové vydanie od prvého dielu - takže všetci neznalci angličtiny, hor' sa do obchodov! Kto chce, cestu si nájde.

Po Rogerovej smrti v roku 1995 spisovateľ John Betancourt napísal trilógiu The Dawn of Amber (Úsvit Amberu), ktorá popisuje udalosti pár storočí pred Nine Princes in Amber. Vedúcou postavou je Oberon, Corwinov otec.

Šablóna upraviť

Šablóna je vo fantasy ságe Amber záhadný labyrint nakreslený na skale, od ktorého sa vyvíjajú všetky svety.

Vytvorený bol majstrom Dworkinom na počiatku sveta, keď majster Dworkin emigroval z Dvorov Chaosu.