Krvná pomsta (v Stredomorí, najmä na Korzike a v Taliansku, aj vendeta) je právny inštitút v mnohých rodových (t. j. predštátnych) spoločenstvách a ako prežitok aj v niektorých štátoch spočívajúci v tom, že príbuzný (príslušník rodu/klanu) zabitého má právo aj povinnosť pomstiť sa vrahovi a jeho príbuzným (príslušníkom jeho rodu/klanu) vlastnou rukou. Nezriedka krvná pomsta nadobúda ráz vojny medzi dvoma rodmi, pri ktorej nezáleží na jednotlivcovej vine ("všetci za jedného").

V Európe bol tento inštitút vytlačený v ranokresťanskom období, na mnohých miestach sa zachoval až do začiatku 20. storočia (Albánsko, Korzika, Srbsko, južné Taliansko) a v mafiánskych kruhoch až dodnes. Mimo Európy bol dlho známy napríklad v Japonsku.