Kubická funkcia

Kubická funkcia je polynomická funkcia tretieho stupňa, ktorej predpis je


Koeficienty pri mocninách premenných sú ľubovoľné reálne čísla, ale .

VlastnostiUpraviť

Definičný obor kubickej funkcie je množina reálnych čísel. Obor hodnôt je tá istá množina.
Špeciálny prípad kubickej funkcie je funkcia

 

ktorá sa zaraďuje do skupiny mocninových funkcií.