Kubický centimeter (symbol cm³) je jednotka sústavy SI určujúca veľkosť objemu. Je to 10−6 odvodenej jednotky sústavy SI meter kubický.

1 cm³ sa rovná:

  • objemu kocky so stranou dlhou 0,01 metra

Použitie upraviť

V technických (strojníckych) aplikáciách sa používa táto čiastková jednotka namiesto metrov kubických na vyjadrenie objemov pracových priestorov, pretože lepšie zodpovedá veľkosti týchto zariadení.

Iné označenie upraviť

V starších zdrojoch je možné nájsť aj označenie ccm.

Pozri aj upraviť